Miejsce w kat. "M"

28.

Miejsce ogółem

28.

Czas

00:37:52

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 874 zajmował 35. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,2% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 36 pozycję, a następnie awansował na 28. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 874 uzyskał 35. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 36. czas na etapie "5 km" oraz 24. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach