Miejsce w kat. "M"

36.

Miejsce ogółem

36.

Czas

00:38:32

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 841 zajmował 39. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,45% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 38 pozycję, a następnie awansował na 36. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 841 uzyskał 39. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 38. czas na etapie "5 km" oraz 40. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach