Miejsce w kat. "M"

32.

Miejsce ogółem

32.

Czas

00:38:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 545 zajmował 79. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,03% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 32 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 545 uzyskał 79. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 32. czas na etapie "5 km" oraz 31. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach