Miejsce w kat. "M"

24.

Miejsce ogółem

24.

Czas

00:37:20

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 52 zajmował 22. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,36% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 24 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 52 uzyskał 22. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 24. czas na etapie "5 km" oraz 21. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach