Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

31.

Czas

00:38:07

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 488 zajmował 59. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,74% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 31 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 488 uzyskał 59. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 31. czas na etapie "5 km" oraz 30. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach