Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

27.

Czas

00:37:51

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 434 zajmował 34. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,13% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 28 pozycję, a następnie awansował na 27. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 434 uzyskał 34. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 28. czas na etapie "5 km" oraz 29. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach