Miejsce w kat. "M"

39.

Miejsce ogółem

39.

Czas

00:38:47

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 36 zajmował 40. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,52% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 46 pozycję, a następnie awansował na 39. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 36 uzyskał 40. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 46. czas na etapie "5 km" oraz 33. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach