Miejsce w kat. "M"

42.

Miejsce ogółem

42.

Czas

00:38:53

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 35 zajmował 41. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,58% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 49 pozycję, a następnie awansował na 42. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 35 uzyskał 41. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 49. czas na etapie "5 km" oraz 36. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach