Miejsce w kat. "M"

1.

Miejsce ogółem

1.

Czas

00:33:47

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1715 zajmował 6. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,33% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1715 uzyskał 6. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 1. czas na etapie "5 km" oraz 1. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach