Miejsce w kat. "M"

48.

Miejsce ogółem

47.

Czas

00:39:21

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1655 zajmował 65. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,13% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 45 pozycję, a następnie spadł na 48. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1655 uzyskał 65. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 45. czas na etapie "5 km" oraz 56. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach