Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

2.

Czas

00:33:48

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1605 zajmował 7. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,39% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 2 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1605 uzyskał 7. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 2. czas na etapie "5 km" oraz 2. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach