Miejsce w kat. "M"

49.

Miejsce ogółem

48.

Czas

00:39:21

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1530 zajmował 66. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,19% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 57 pozycję, a następnie awansował na 49. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1530 uzyskał 66. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 57. czas na etapie "5 km" oraz 50. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach