Miejsce w kat. "M"

37.

Miejsce ogółem

37.

Czas

00:38:36

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 139 zajmował 60. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,81% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 30 pozycję, a następnie spadł na 37. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 139 uzyskał 60. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 30. czas na etapie "5 km" oraz 47. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach