Miejsce w kat. "M"

45.

Miejsce ogółem

45.

Czas

00:39:04

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1367 zajmował 103. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,58% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 60 pozycję, a następnie awansował na 45. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1367 uzyskał 103. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 60. czas na etapie "5 km" oraz 41. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach