Miejsce w kat. "M"

22.

Miejsce ogółem

21.

Czas

00:37:07

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1356 zajmował 21. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,29% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 16 pozycję, a następnie spadł na 22. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1356 uzyskał 21. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 16. czas na etapie "5 km" oraz 25. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach