Miejsce w kat. "M"

26.

Miejsce ogółem

26.

Czas

00:37:26

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 134 zajmował 33. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,07% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 25 pozycję, a następnie spadł na 26. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 134 uzyskał 33. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 25. czas na etapie "5 km" oraz 23. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach