Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

23.

Czas

00:37:14

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1224 zajmował 58. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,68% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 27 pozycję, a następnie awansował na 23. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1224 uzyskał 58. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 27. czas na etapie "5 km" oraz 17. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach