Miejsce w kat. "M"

7.

Miejsce ogółem

7.

Czas

00:35:19

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1202 zajmował 12. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,71% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 7 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1202 uzyskał 12. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 7. czas na etapie "5 km" oraz 4. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach