Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

30.

Czas

00:38:01

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 1031 zajmował 37. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,32% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 26 pozycję, a następnie spadł na 30. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1031 uzyskał 37. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 26. czas na etapie "5 km" oraz 35. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach