Miejsce w kat. "M"

20.

Miejsce ogółem

22.

Czas

21:00:33

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "47 km (Perełuki I)" zawodnik nr 466 zajmował 30. pozycję na 130 osób, które wystartowały (po tym etapie 22,31% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 30 pozycję, a następnie awansował na 24. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 466 uzyskał 30. czas na 124 osób, które ukończyły etap "47 km (Perełuki I)", a następnie 33. czas na etapie "67 km (Perełuki II)" oraz 21. czas na etapie "108 km (Perełuki III)".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach