Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

27.

Czas

00:37:47

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 751 zajmował 19. pozycję na 790 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,28% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 26 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 751 uzyskał 19. czas na 790 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 27. czas na etapie "5 km" oraz 29. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach