Miejsce w kat. "M"

8.

Miejsce ogółem

8.

Czas

00:32:38

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 15995 zajmował 15. pozycję na 15018 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,1% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 6 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 15995 uzyskał 15. czas na 15008 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 7. czas na etapie "5 km" oraz 8. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach