Miejsce w kat. "M"

1.

Miejsce ogółem

1.

Czas

00:30:03

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 15 zajmował 1. pozycję na 15018 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 15 uzyskał 1. czas na 15008 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 3. czas na etapie "5 km" oraz 2. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach