Miejsce w kat. "M"

12.

Miejsce ogółem

13.

Czas

00:44:03

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "P1" zawodnik nr 1125 zajmował 15. pozycję na 1002 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,4% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 15 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1125 uzyskał 15. czas na 1002 osób, które ukończyły etap "P1", a następnie 17. czas na etapie "P2" oraz 14. czas na etapie "P3".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach