Miejsce w kat. "K"

2.

Miejsce ogółem

25.

Czas

00:43:17

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 891 zajmował 32. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,22% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 26 pozycję, a następnie awansował na 25. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 891 uzyskał 32. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 23. czas na etapie "5 km" oraz 22. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach