Miejsce w kat. "M"

35.

Miejsce ogółem

35.

Czas

00:44:34

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 888 zajmował 40. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,31% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 37 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 888 uzyskał 40. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 35. czas na etapie "5 km" oraz 41. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach