Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

32.

Czas

00:44:16

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 867 zajmował 22. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,86% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 28 pozycję, a następnie spadł na 30. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 867 uzyskał 22. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 37. czas na etapie "5 km" oraz 39. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach