Miejsce w kat. "M"

28.

Miejsce ogółem

29.

Czas

00:43:44

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 793 zajmował 31. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,09% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 33 pozycję, a następnie awansował na 31. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 793 uzyskał 31. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 38. czas na etapie "5 km" oraz 29. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach