Miejsce w kat. "M"

12.

Miejsce ogółem

10.

Czas

00:41:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 768 zajmował 10. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,23% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 11 pozycję, a następnie awansował na 10. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 768 uzyskał 10. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 11. czas na etapie "5 km" oraz 10. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach