Miejsce w kat. "M"

12.

Miejsce ogółem

10.

Czas

0:41:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Międzyczasy: 0:09:54 0:20:11 0:30:37 0:41:02

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 768 zajmował 10. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,23% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 11 pozycję, a następnie awansował na 10. pozycję.


Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

 
Czasy etapów: 0:09:54 0:10:17 0:10:26 0:10:25

Zawodnik z numerem 768 uzyskał 10. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 11. czas na etapie "5 km" oraz 10. czas na etapie "7,5 km".


Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach