Miejsce w kat. "M"

26.

Miejsce ogółem

27.

Czas

00:43:32

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 765 zajmował 17. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,18% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 24 pozycję, a następnie spadł na 26. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 765 uzyskał 17. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 29. czas na etapie "5 km" oraz 32. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach