Miejsce w kat. "M"

10.

Miejsce ogółem

14.

Czas

00:40:59

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 764 zajmował 18. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,32% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 14 pozycję, a następnie awansował na 13. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 764 uzyskał 18. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 10. czas na etapie "5 km" oraz 12. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach