Miejsce w kat. "M"

17.

Miejsce ogółem

18.

Czas

00:42:22

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 757 zajmował 21. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,73% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 18 pozycję, a następnie spadł na 19. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 757 uzyskał 21. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 18. czas na etapie "5 km" oraz 16. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach