Miejsce w kat. "M"

48.

Miejsce ogółem

64.

Czas

00:46:03

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 724 zajmował 76. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,21% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 66 pozycję, a następnie awansował na 56. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 724 uzyskał 76. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 51. czas na etapie "5 km" oraz 45. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach