Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

31.

Czas

00:43:38

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 723 zajmował 65. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,71% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 42 pozycję, a następnie awansował na 35. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 723 uzyskał 65. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 32. czas na etapie "5 km" oraz 19. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach