Miejsce w kat. "M"

11.

Miejsce ogółem

13.

Czas

00:41:00

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 718 zajmował 15. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,91% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 15 pozycję, a następnie awansował na 12. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 718 uzyskał 15. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 13. czas na etapie "5 km" oraz 9. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach