Miejsce w kat. "M"

34.

Miejsce ogółem

36.

Czas

00:44:33

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 701 zajmował 35. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,63% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 31 pozycję, a następnie spadł na 34. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 701 uzyskał 35. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 33. czas na etapie "5 km" oraz 36. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach