Miejsce w kat. "M"

16.

Miejsce ogółem

16.

Czas

00:42:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 695 zajmował 13. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,64% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 12 pozycję, a następnie spadł na 15. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 695 uzyskał 13. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 15. czas na etapie "5 km" oraz 20. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach