Miejsce w kat. "M"

38.

Miejsce ogółem

95.

Czas

00:45:10

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 571 zajmował 54. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,22% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 44 pozycję, a następnie awansował na 41. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 571 uzyskał 54. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 39. czas na etapie "5 km" oraz 43. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach