Miejsce w kat. "M"

45.

Miejsce ogółem

46.

Czas

00:45:50

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 501 zajmował 58. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,76% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 52 pozycję, a następnie awansował na 51. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 501 uzyskał 58. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 53. czas na etapie "5 km" oraz 49. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach