Miejsce w kat. "M"

43.

Miejsce ogółem

44.

Czas

00:45:43

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 435 zajmował 49. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,54% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 49 pozycję, a następnie spadł na 50. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 435 uzyskał 49. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 47. czas na etapie "5 km" oraz 55. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach