Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

33.

Czas

00:44:17

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 397 zajmował 34. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,49% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 35 pozycję, a następnie spadł na 36. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 397 uzyskał 34. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 40. czas na etapie "5 km" oraz 35. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach