Miejsce w kat. "M"

49.

Miejsce ogółem

49.

Czas

00:46:04

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 355 zajmował 46. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,13% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 47 pozycję, a następnie spadł na 49. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 355 uzyskał 46. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 50. czas na etapie "5 km" oraz 56. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach