Miejsce w kat. "M"

7.

Miejsce ogółem

7.

Czas

00:39:49

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 304 zajmował 8. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,96% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 8 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 304 uzyskał 8. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 8. czas na etapie "5 km" oraz 5. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach