Miejsce w kat. "M"

9.

Miejsce ogółem

9.

Czas

00:40:49

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 283 zajmował 11. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,37% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 10 pozycję, a następnie awansował na 9. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 283 uzyskał 11. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 9. czas na etapie "5 km" oraz 11. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach