Miejsce w kat. "M"

21.

Miejsce ogółem

22.

Czas

00:43:08

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 255 zajmował 25. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,27% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 23 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 255 uzyskał 25. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 20. czas na etapie "5 km" oraz 27. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach