Miejsce w kat. "M"

22.

Miejsce ogółem

23.

Czas

00:43:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 251 zajmował 19. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,45% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 20 pozycję, a następnie spadł na 24. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 251 uzyskał 19. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 25. czas na etapie "5 km" oraz 28. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach