Miejsce w kat. "M"

4.

Miejsce ogółem

4.

Czas

00:38:25

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 248 zajmował 4. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,41% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 4 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 248 uzyskał 4. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 4. czas na etapie "5 km" oraz 4. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach