Miejsce w kat. "K"

1.

Miejsce ogółem

20.

Czas

00:42:49

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 217 zajmował 38. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,04% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 29 pozycję, a następnie awansował na 22. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 217 uzyskał 38. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 22. czas na etapie "5 km" oraz 15. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach