Miejsce w kat. "M"

33.

Miejsce ogółem

40.

Czas

00:44:31

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 2169 zajmował 66. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,85% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 48 pozycję, a następnie awansował na 39. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2169 uzyskał 66. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 42. czas na etapie "5 km" oraz 33. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach