Miejsce w kat. "M"

25.

Miejsce ogółem

28.

Czas

00:43:21

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 2165 zajmował 43. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,72% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 32 pozycję, a następnie awansował na 28. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2165 uzyskał 43. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 24. czas na etapie "5 km" oraz 18. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach